İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Kurum Dışı Veri Talebi
Personel Görev Tanımı

İstatistikçi: Veri Toplama, Düzenleme ve Veri Giriş Sorumlusu