İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi: Evraklarının kontrolü ve hazırlanması

Taşınır Kontrol Yetkilisi: Evraklarının kontrolü ve imzalanması

Harcama Yetkilisi : Evraklarının kontrolü ve onaylaması

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Memur