İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Sayılarla İYTE Kataloğu
Personel Görev Tanımı

İstatistikçi: Verilerin toplanması, düzenlemesi, tablo ve grafiklerin oluşturulması ve kataloğun düzenlenmesi