İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü


Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları
Personel Görev Tanımı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Politikası ve Entelektüel Varlıklar Yönetimine İlişkin süreci takip etmek.