İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Fikri Sınai Mülkiyet Hakları İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Politikası ve Entelektüel Varlıklar Yönetimine İlişkin süreci takip etmek.