İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü


Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi
Personel Görev Tanımı

Yönetici: Verilerin kontrolü ve sürecin takibi.

İstatistikçi, Mühendis, Uzman: İlgili birimlerden veri toplama, veri düzenleme,verileri forma işleme, verilerin kontrolü ve resmi yazının ve eklerinin gönderilmesi.