İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Kurum Dışı Veri Talebi
Personel Görev Tanımı

Direktör: Hazırlanan verilerin kontrolü ve onayı

Mühendis: Verilerin düzenlenerek yazı/formlara işlenmesi