İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü


Kurum Dışı Veri Talebi
Personel Görev Tanımı

Direktör: Hazırlanan verilerin kontrolü ve onayı

Mühendis: Verilerin düzenlenerek yazı/formlara işlenmesi