İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü


Proje Başvuru İmza
Personel Görev Tanımı

Verilerin veritabanına işlenmesi, takibi ve raporlanması