İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Personel İzin ve Rapor İşlemleri ve Takibi
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Özel Kalem

Memur