İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi


Kütüphane Bina Kontrol İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Memur