İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi


Yönetmelik Görüşleri
Personel Görev Tanımı

İdari İşler Birim Personeli:

İdari İşler Birim Şefi:

Fakülte Sekreteri:

Dekan: