İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


TÜBİTAK İthal İzni Yazısı
Personel Görev Tanımı

Bilgisayar işletmeni: Gelen talep doğrultusunda EBYS de yazıyı hazırlar.  EBYS üzerinden imzaya gönderir. Yazı imzalandıktan sonra proje yürütücüsüne teslim eder ve dosyalar.

Şef: EBYS üzerinden gönderilen yazıyı paraflar.

Şube Müdürü: EBYS üzerinden gönderilen yazıyı paraflar.

Daire Başkanı: EBYS üzerinden gönderilen yazıyı paraflar ve Genel Sekreterlik Makamına gönderir.