İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü


TÜBİTAK Makine Teçhizat, Büro Mefruşatı Alımı
Personel Görev Tanımı

Bilgisayar işletmeni : TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminden Muhasebe İşlem Fişlerini girer ve proje yürütücüne e-mail ile gönderir. Muhasebe Yönetim Sisteminden Ödeme Emri Belgesi girişi yapar, gerçekleştirme görevlisi ve proje yürütücüsüne onaya gönderir. 

Şef: Proje yürütücüsünden gelen Muhasebe işlem fişlerini ve ödeme emri belgelerini kontrol eder, TÜBİTAK projeleri harcama defterine işler ve paraflar.

Şube Müdürü: Muhasebe İşlem Fişleri ve ödeme emri belgelerini kontrol eder ve paraflar

Daire Başkanı: Gerçekleştirme Görevlisi olarak Muhasebe İşlem Fişleri ve Ödeme emri belgelerini  imzalar.