İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


AB Projesi Mal ve Hizmet Alımı
Personel Görev Tanımı

Bilgisayar işletmeni: Harcamaya ilişkin  Yeni Muhasebe Yönetim Sisteminden Ödeme Emri Belgesi girişi yaparak sistem üzerinden onaya gönderir.

Şef:  Ödeme emri belgeleri ve eklerini kontrol eder, Harcama defterine kayıt eder.

Şube Müdürü: Kontrol ederek paraflar ve ıslak imza için Gerçekleştirme Görevlesine sunar.

Daire Başkanı:  Gerçekleştirme Görevlisi olarak imzalar ve ıslak imza için harcama yetkilisine (proje yütürücüsü) imzaya sunar.