İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Yürütme Birimi


AB Projesi Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
Personel Görev Tanımı

 

Bilgisayar işletmeni: Yurtiçi Geçici Görev Yolluğuna ilişkin talep edilen tutar doğrultusunda Yeni Muhasebe Yönetim Sisteminden Ödeme Emri Belgesi girişi yaparak sistem üzerinden onaya gönderir.

Şef: Muhasebe işlem fişleri, Ödeme emri belgeleri ve eklerini kontrol eder, Harcama defterine kayıt eder.

Şube Müdürü: Kontrol ederek paraflar ve ıslak imza için Gerçekleştirme Görevlesine sunar.

Daire Başkanı:  Gerçekleştirme Görevlisi olarak imzalar ve ıslak imza için harcama yetkilisine (proje yütürücüsü) imzaya sunar.