İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Yürütme Birimi


TÜBİTAK Akreditif Avansı Açma
Personel Görev Tanımı

Bilgisayar işletmeni : TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminden Muhasebe İşlem Fişlerini girer ve proje yürütücüne e-mail ile gönderir. Yeni Muhasebe Yönetim Sisteminden Ödeme Emri Belgesi girişi yapar, gerçekleştirme görevlisi ve proje yürütücüsüne onaya gönderir. Proje Yürütücüsünün sistem üzerinden onayladıktan sonra çıktı alarak birimimize gönderdiği Muhasebe İşlem Fişleri ve Ödeme Emri Belgelerini Gerçekleştirme Görevlisi ve Proje Yürütücünün ıslak imzasına sunar. İşlemleri biten Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişlerini ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlayarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim eder. Birimde kalan nüshaları ilgili proje dosyasına kaldırır.

Şef: Proje yürütücüsünden gelen Muhasebe işlem fişlerini ve Ödeme Emri Belgelerini kontrol eder, TÜBİTAK projeleri harcama defterine işler ve paraflar.

Şube Müdürü: Muhasebe İşlem Fişleri ve Ödeme Emri Belgelerini kontrol eder ve paraflar

Daire Başkanı: Gerçekleştirme Görevlisi olarak Muhasebe İşlem Fişleri ve Ödeme emri belgelerini imzalar.