İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Yürütme Birimi


TAGEM Mal ve Hizmet Alımı
Personel Görev Tanımı

Bilgisayar İşletmeni: