İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Gelen Evrak (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

 

Koordinatör, İlgili yazıyı EBYS üzerinden ilgili birim yoneticisine gönderir. 

Şube Müdürü, İlgili yazının kontrolünün yapılarak EBYS üzerinden ilgili personele gönderir.

Memur ve Bilgisayar İşletmeni veya Şef, ilgili yazının işlemi ve takibini yapar.