İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Sağlık Raporu (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Şube Müdürü, Sağlık Raporları idari personel tarafından iletilir. İşlemler Yapıldıktan sonra koordinatöre EBYS üzerinden koordinatöre gönderilir.

Koordinatör, EBYS üzerinden sağlık raporunu onaylar. Araştırmalar Direktörüne gönderir.

Araştırmalar Direktörü, sağlık raporunu onaylar.