İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Giden Evrak (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Memur ve Bilgisayar İşletmeni veya Şef, ilgili yazı EBYS sisteminden hazırlar,

Şube Müdürü, İlgili yazının kontrolünün yapılarak EBYS üzerinden paraflar,

Koordinatör, İlgili yazıyı EBYS üzerinden imzalayıp ilgili birime gönderir.