İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Yıllık İzin (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Memur ve Bilgisayar İşletmeni veya Şef Personel izin takip programından giriş yapar.

Şube Müdürü; çıktısı alınan izin formunu imzalar,

Koordinatör, İzin formunu imzalar,

Araştırma Direktörü, İzin formunu imzalar.