İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


BAP Projesi Başvurusu (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Şube Müdürü; Sistemden Gririşleri kontrol eder.