İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


BAP Projesi Başvurusu (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Şube Müdürü; Sistemden Gririşleri kontrol eder.