İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Revize Talebi (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Şube Müdürü; Gelen Dilekçenin işlemlerinin yapılması.