İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Revize Talebi (Destek Birimi)
Personel Görev Tanımı

Şube Müdürü; Gelen Dilekçenin işlemlerinin yapılması.