İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Akademik Teşvik Ödeneği İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuata hakim olmak.