İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Kurum İçi Ve Kurum Dışı Duyurular
Personel Görev Tanımı

Personelin ilgili kurumların duyurularını düzenli takip etmesi ve güncellemesi.