İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Kurum İçi Ve Kurum Dışı Duyurular
Personel Görev Tanımı

Personelin ilgili kurumların duyurularını düzenli takip etmesi ve güncellemesi.