İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi
Personel Görev Tanımı

Yönetici: Verilerin kontrolü ve sürecin takibi.

İstatistikçi, Mühendis, Uzman: İlgili birimlerden veri toplama, veri düzenleme,verileri forma işleme, verilerin kontrolü ve resmi yazının ve eklerinin gönderilmesi.