İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Üniversite İzleme Değerlendirme Raporu
Personel Görev Tanımı

Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuata hakim olmak.