İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Öğrenci İşleri Birimi


Bölüm Açma Teklifleri
Personel Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Birim Personeli:

- Dekanlık Makamından Öğrenci İşleri Birimine gelen evrakın kontrolünü yapar,

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Bölüm Başkanlıklarına EBYS üzerinden yazı ile bildirir,

- İlgili Birim ve kişilerle iletişim kurarak evrak takibini yapar.

Fakülte Sekreteri:

- Dekanlık Makamına gelen yazıları sevk ve kontrol eder,

- EBYS üzerinden işlemi tamamlanmış yazıları paraflar,

- Koordinasyonu sağlar.

Dekan:

- EBYS üzerinden yazılan yazıları onaylayarak imzalar.

- Fakülte Kurulu Toplantısında başkanlık yapar ve alınan kararları onaylar,

 

Kurul İşleri Birim Personeli:

- Fakülte Kurulu Kararı “Aslı Gibidir” evrakını Öğrenci İşleri Birim Personeline iletir.

Fakülte Kurulu Üyeleri:

- İlgili evrakları inceleyerek karara bağlar.