İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
Personel Görev Tanımı

Yönetici: Verilerin kontrolü ve sürecin takibi.

İstatistikçi, Mühendis, Uzman: İlgili birimlerden veri toplama, veri düzenleme,verileri forma işleme, verilerin kontrolü ve resmi yazının ve eklerinin gönderilmesi.