İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü (Yatırım)


İhale İlanının Yerel Gazetede Yayınlanması
Kullanılan Form