İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İşlemleri
Kullanılan Form