İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Dayanıklı Taşınırların İade İşlemleri
Kullanılan Form