İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi


Basılı Süreli Yayınların Rafa Çıkarılması ve Cilde Gönderilmesi İşlemleri
Birim Kontrol Ortamı Verileri