İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari ve Mali Işler Birimi -> Satınalma Birimi


Kesin Teminat İadesi
Birim Kontrol Ortamı Verileri