İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Taşınır Kayıttan Düşme Çıkış İşlemleri
Birim Kontrol Ortamı Verileri