İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Akademik Teşvik Ödeneği İşlemleri
Birim Kontrol Ortamı Verileri

1- Başvuru dosyaları üzerinden gerekli kontrollerin yapılması
2- İlgili yönetmelikte ön görülen sürelere uyulması