İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi
Birim Kontrol Ortamı Verileri

Gelen verilerin karşılaştırma yöntemi ile eksiklerinin ve hatalarının tespiti, verilerin ilgili birimlerden tekrar talep edilmesi