İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi


Toplantı Salonu Kullanım İşlemleri
Prosedür/Talimat