İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Medya ve Görsel Birimi


Basılı Süreli Yayın İşlemleri
Prosedür/Talimat