İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Sınıflama ve Kataloglama İşlemleri
Prosedür/Talimat