İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


İç İmkânlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemleri
Prosedür/Talimat