İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Yürütme Birimi


AB Projesi Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
Prosedür/Talimat