İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Üniversite İzleme Değerlendirme Raporu
Prosedür/Talimat

Gelen verilerin karşılaştırma yöntemi ile eksiklerinin ve hatalarının tespiti, verilerin ilgili birimlerden tekrar talep edilmesi.