İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi


Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesi