İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi


Raf Düzenleme İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesi

Kütüphane Yönergesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görev Tanımı