İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi


Yıllık Sayım İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesi
Kütüphane Yönergesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görev Tanımı