İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Kurumiçi Gelen Evrak
Hizmetin Dayanağı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Standart Dosya Planı 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görev Tanımı