İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Dayanıklı Taşınırların İade İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

-5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 42,44,45,46 ve 60'inci maddeleri

-TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

-TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ