İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Görevlendirme İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görev Tanımı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik