İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Piyasa Fiyat Araştırması Yapılarak Doğrudan Temin İle Satın Alma(Yurtiçi)
Hizmetin Dayanağı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22-d Mad.