İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Tek Yetki Belgesi Kullanılarak Doğrudan Temin ile Satın Alma(Yurtiçi)
Hizmetin Dayanağı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22-a ve 22-b Mad.